L2hockey individuálne tréningy

V prípade záujmu poskytujeme jednotlivcom poradenstvo i realizáciu v oblasti individuálnych či doplnkových tréningov.

V prípade otázok kontaktujte lubomirliska@yahoo.com